K. Johnstad
Daglig leder
E-post: klaus@linuxavdelingen.no
Mobil: 938 69 567

Per Arne Nilssen
Senior konsulent
E-post: perarne@linuxavdelingen.no
Mobil: 400 85 170

Postadressen vår er:

Linuxavdelingen AS
Postboks 6828 St.Olavs Plass
0130 Oslo
Norge

Linuxavdelingen AS er registrert i Foretaksegisteret og Merverdiavgiftsregisteret med følgende organisasjonsnummer: 899 094 182