Chromebook

Chromebook er et godt alternativ til PC eller lesebrett for undervisning i skolen. Det er en liten lett laptop med Google sitt operativsystem. Brukerene av Chromebook og Chromebook administreres i "Google admin console".
Vi har lang erfaring med bruk av Chromebook i 1:1 løsning i skoler.

iPad

iPad har lenge vært et alternativ til PC i undervisning.
Vi har lang erfaring med sentralisert administrering av iPad.